was successfully added to your cart.

Cart

Program Computational Thinking & Computer Science Certification

Program ini bermula dari 17.04.2018-19.04.2018.Program ini mengandungi 4 batch dengan peserta berjumlah 60 orang.

Program ini memfokuskan kepad kemahiran menggunakan konsep Pemikiran Komputasional & Sains Komputer dikalangan guru sekolah menengah,rendah,sekolah berasrama penuh dan juga pensyarah matrikulasi.

Master Trainer, Dr. Fauzan Khairi Bin Che Harun, Dr Afnizanfaizal Abdullah, Dr. Corrienna Abdul Talib, Dr Abd Rahman Tamuri dan Prof Madya Dr. Mohd Zaidi Abd Rozan..

Dr. Zaidi juga penyelaras kepada program ini yang telah bermula sejak 2016,yang mana UTMXCITE telah dilantik sebagai pelaksana program di Wilayah Selatan Malaysia meliputi Negeri Johor,Negeri sembilan,Melaka dan juga Pahang.

X