INNOVATION & TECHNOLOGY CHALLENGE
2021

InTech-21 memberi peluang kepada para peserta untuk
menawarkan penyelesaian e-dagang kepada permasalahan
kehidupan manusia sekaligus berupaya mencapai matlamat
Sustainable Development Goals (SDG)

DAFTAR MASUK

THE BETTER APP., THE BETTER LIFE

___________________________

InTech-21 memberi peluang kepada para peserta untuk
menawarkan penyelesaian e-dagang kepada permasalahan
kehidupan manusia sekaligus berupaya mencapai matlamat
Sustainable Development Goals (SDG).

InTech-21 juga bermatlamat melonjakkan keusahawanan
e-dagang pengetahuan seiring keperluan kehidupan pasca
Covid-19 yang mementingkan aspek pendigitalan serta
penggunaan aplikasi mobile.

OBJEKTIF

 • Melahirkan usahawan pelajar di setiap Universiti Awam/Politeknik khusus dalam
  keusahawan digital bersasarkan inovasi & teknologi.
 • Mewujudkan jaringan kerjasama diantara UA dan politeknik.
 • Melahirkan usahawan pelajar berfikiran kreatif, inovatif dan holistik.
 • Memberi pendedahan dan kemahiran kepada tenaga pengajar
 • Membentuk kemahiran insaniah yang lebih baik dikalangan pelajar.

HADIAH PERTANDINGAN PERINGKAT KEBANGSAAN

Kedudukan Hadiah
Tempat Pertama Wang tunai RM5,000.00 dan sijil penghargaan
Tempat Kedua Wang tunai RM3,000.00 dan sijil penghargaan
Tempat Ketiga Wang tunai RM1000.00 dan sijil penghargaan
Tempat Keempat hingga Kesembilan Wang tunai RM500.00 dan sijil penghargaan

 • Pertandingan InTech-21 dilaksanakan dalam empat (4) fasa iaitu: ToT Tenaga Pengajar, Bootcamp
  Pelajar, Latihan Lanjutan (di UA/Politeknik) dan Sesi Tuntas (Pitching)
 • Setiap pasukan mesti terdiri dari seorang mentor (tenaga pengajar) dan 4 orang pelajar.
 • Setiap UA/Politeknik dibenarkan menghantar maksimum lima (5) pasukan sahaja.
 • Politeknik dan Kolej Komuniti masing-masing boleh menghantar lima (5) pasukan.
 • Pemilikan aplikasi mobile yang dipertandingkan menjadi hak milik UA/Politeknik sepenuhnya.
 • Tarikh akhir IPT menghantar penyertaan ToT Tenaga Pengajar adalah 14 Mac 2022. Sementara
  tarikh akhir penyertaan Bootcamp Pelajar adalah 28 April 2022.
 • Pertandingan InTech-21 terbuka kepada semua pelajar aktif ijazah sarjana muda sepenuh masa
  Universiti Awam dan Politeknik.
 • Penyertaan ahli pasukan secara inter-varsiti tidak dibenarkan.
 • Penyertaan dibenarkan di dalam dwi-bahasa (Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris).
 • Aplikasi yang dipertandingkan mestilah belum diterbitkan dalam App Store atau Google Play.
 • Program yang diadakan secara bersemuka mestilah mematuhi sepenuhnya Standard Operating
  Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).
KEUSAHAWANAN PEMBANGUNAN APLIKASI
The Intent Design Thinking and Agile Software Development
Addressing Real Cause User Interface (UI) and User Experience (UX) Design
Ideation to Solution Ideation Process, Prototyping & Testing
Understanding Consumers Introduction to Tools and Projects
Project Finance Figma and Bravo Tag
Pitching Skills Connect to API
Publish

Muat Turun Maklumat InTech-2021 link

Muat Turun Panduan dan Peraturan link