UTM XCITE

Makers@UTM

 • Melalui mandat yang diberikan ini, objektif penubuhan Makers@UTM adalah seperti berikut:
  1. Menyediakan platform bagi mahasiswa dan staf dalam membentuk aktiviti Maker & DIY.
  2. Memupuk minat mahasiswa untuk berfikiran lebih kreatif dan inovatif.
  3. Menyediakan latihan dan kursus berkaitan inovasi dan asas keusahawanan yang kini memerlukan prototaip.
  4. Menggalakkan mahasiswa dari pelbagai latarbelakang dan bidang pengkhususan bekerjasama bagi menyelesaikan projek yang memerlukan input dari pelbagai bidang.
  5. Membantu mahasiswa merealisasikan idea inovatif mereka kepada satu bentuk perniagaan komersil
 • AKTIVITI-AKTIVITI YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN
 • Menganjurkan kursus-kursus berbentuk bootcamp kepada pelajar-pelajar universiti untuk meningkatkan kemahiran Maker dalampercetakan 3D, mikrokawalan, penghasilan prototaip dan merekabentuk model perniagaan.
 • Pertandingan siri-siri hackathon / datathon / makerthon kepada pelajar-pelajar untuk meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah
 • Menganjurkan kursus kanvas model perniagaan kepada pelajar-pelajar untuk meningkatkan keboleh pasaran dalam bidang perniagaan.
  • Pihak industri akan terlibat dalam sesi bimbingan dan melatih pelajar-pelajar dalam mengembangkan syarikat pemula (Startup) mereka. Ini termasuklah syarikat alumni UTM yang membantu dalam membangunan pelajar UTM.