was successfully added to your cart.

Cart

POLISI KEUSAHAWANAN PELAJAR UTM

Polisi keusahawanan ini beralamat sebagai garis panduan untuk meyelia aktiviti-aktiviti keusahawanan pelajar dalam membuka peluang pembelajaran keusahawanan yang lebih meluas kepada pelajar dengan membantu pelajar menghasilkan dan mengembangkan perniagaan sehingga mampu menjadi usahawan.

Polisi ini meyokong kerangka kerja keusahawanan bagi

  • membangunkan garis panduan untuk memperkasa aktiviti pelajar (misalnya dasar Laluan Lancar [‘green lane’] untuk perniagaan milik pelajar)
Diharapkan semoga seluruh warga UTM dapat menggunakan polisi ini sebagai rujukan dalam urusan yang berkaitan dengan keusahawanan pelajar.

Polisi ini meyokong kerangka kerja keusahawanan bagi

  • menyokong pelajar dalam memulakan, mengembangkan dan memampankan perniagaan
Polisi ini juga terpakai kepada semua pelajar yang mendaftar secara sepenuh masa di perigkat sarjana muda dan pascasiswazah di Universiti Teknologi Malaysia termasuk alumni yang telah bergraduat dalam tempoh 2 tahun.

Polisi ini menyokong kerangka keusahawanan bagi

  • memudah cara ekosistem keusahawanan di UTM berteraskan kepada konsep Akademia Baharu berlandaskan cogan kata UTM, Innovatif, Entrepreneurial, Global.
X